Usilovné včielky z MŠ

Krúžok Anglického jazyka pre deti z troch MŠ vo Svidníku (MŠ Gen. Svobodu, MŠ 8. mája, MŠ Ľudovíta Štúra) bol ukončený slávnostným odovzdaním „mini certifikátov“ a včielkou s menom (v podobe medaily na krk). Medaila „usilovná včielka“ bola inšpirovaná pracovným zošitom „BUSY BEE“, s ktorým deti po celý rok pracovali. Súčasťou odovzdania bola aj prezentácia…

Čítajte viac

Leto s CVČ Svidník

Aktuálna ponuka denných a pobytových detských táborov na leto 2018, ktoré pre Vás pripravilo CVČ Svidník. Pre prihlásenie si stiahnite formulár prihlášky a vyplnený spolu s potvrdením o platbe, nám zašlite čo najskôr na e-mailovu adresu cvcsvidnik.prihlasky@gmail.com alebo osobne doručte na adresu CVČ Svidník. Poplatok za vybraný tábor môžete uhradiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v…

Čítajte viac