Aktuálna ponuka denných a pobytových detských táborov na leto 2018, ktoré pre Vás pripravilo CVČ Svidník. Pre prihlásenie si stiahnite formulár prihlášky a vyplnený spolu s potvrdením o platbe, nám zašlite čo najskôr na e-mailovu adresu cvcsvidnik.prihlasky@gmail.com alebo osobne doručte na adresu CVČ Svidník. Poplatok za vybraný tábor môžete uhradiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v prihláške, alebo osobne v kancelárii CVČ Svidník.