Výsledky Okresného kola Matematickej olympiády 2017/18
kat. Z5:
1. Natália Kurillová, ZŠ Karpatská, 18b
2. Peter Breja, ZŠ Kračúnovce, 15b
3. Emma Močilenková, ZŠ 8. mája, 13b
3. Katarína Siváková, ZŠ Komenského, 13b

Srdečne blahoželáme  

V  kat. Z9 nebol úspešný žiadny riešiteľ.