Pozývame Vás na 1. ročník hokejového turnaja.

Informácie sú uvedené v dokumente – propozície.


P R O P O Z Í C I E   1. ročníka hokejového turnaja       

Všeobecné ustanovenia:             

 • Usporiadateľ: CVČ Svidník v spolupráci s AHK Svidník
 • Dátum konania: 28. 01. 2018   08:00  – 13:00
 • Miesto konania: Klzisko Svidník
 • Hlavný rozhodca: Piruch Valentín

Technické ustanovenia:

 • Prezentácia: 07:45 – 08:00
 • Kategória:  žiaci ZŠ nar. 2004 a mladší
 • Hrací systém: každý s každým
 • Hrací čas:   2 x 15 min hrubý hrací čas

Pravidlá turnaja:  

 • Hrá sa podľa pravidiel ľadového hokeja schválené IIHF.
 • Úmyselná hra telom je zakázaná.
 • Pri nedovolenom zákroku  vylúčenie hráča na 1 min.
 • Hráči jednotlivých družstiev musia mať základný hokejový výstroj.
 • Úprava ľadovej plochy bude po každom zápase.
 • Počas turnaja sa uskutočnia súťaže jednotlivcov a družstiev (štafeta, rýchlosť, presnosť…).
 • Na súpiske max. počet hráčov 15. Súpisku odovzdať pri prezentácii.

O poradí rozhoduje:

 • vyšší počet bodov (víťazstvo v riadnom hracom čase 3 body, víťazstvo po samostatných nájazdoch 2 body, prehra po samostatných nájazdoch 1 bod.,
 • vzájomný zápas,
 • skóre (vyšší rozdiel),
 • vyšší počet strelených gólov,
 • žreb.

Protesty:     

Družstvo môže podať u hlavného rozhodcu do 10 minút po skončení zápasu protest, ak má pochybnosti, že na zápas nastúpil neoprávnený hráč, prípadne, že hráč sa nenachádzal na súpiske družstva. V prípade oprávnenosti protestu je skontumovaný zápas s výsledkom 3:0 v prospech oprávneného.

Ceny:

Družstva získajú, pohár a diplom.

Individuálne odmeny v doplnkových súťažiach.

Štartovné: 49 € ( na účet SK22 0200 0000 0030 5277 0553)

Strava a občerstvenie :

Bude podávané v priebehu turnaja ( obed, čaj).

Účastníci turnaja:

 • CVČ Svidník
 • HC 46 Bardejov
 • HK 87 Stropkov

Časový harmonogram turnaja:

 • 07:45          Zraz účastníkov turnaja, prezentácia
 • 08:10          Otvorenie turnaja
 • 08:20          Začiatok prvého zápasu
 • 13:30          Koniec posledného zápasu
 • 14:00          Vyhodnotenie turnaja
 • 14:30          Obed

Informácie:  Dirga Jozef 0915 855 529

Účasť všetkých hráčov turnaja je na vlastné riziko!!! 

      Bc. Dirga Jozef

        riaditeľ CVČ