Vo štvrtok to žilo na svidníckom klzisku hokejom. Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s Centrom voľného času, HK Svidnícki vlci a mestom Svidník zorganizovalo v našom meste akciu Deti na hokej.

Projekt Deti na hokej je sériou 36 podujatí v rôznych mestách Slovenska. Jeho hlavnými cieľmi sú zanechať v pamäti malých účastníkov podujatí pozitívnu skúsenosť s hokejom, zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov s hokejovým prostredím, pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení kategórie prípravky formou darovania 10 ks hokejového výstroja malým hokejistom, zvýšiť členskú základňu v najmladšej kategórii a vytvoriť tak zdravé športové konkurenčné prostredie. 134 detí spolu s rodičmi či starými rodičmi zaplnilo svidnícke klzisko pri športových a zábavných súťažiach, na konci ktorých ich čakala odmena.

Chceme sa poďakovať Červenému krížu, poslancovi MZ Svidník a PSK Jánovi Vookovi, Stanovi Skirkovi, Jozefovi Vašutovi za občerstvenie a všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou tohto náročného projektu. Podľa prísľubu SZĽH bude Svidník do projektu vybraný aj budúci rok a my sa už teraz tešíme na jeho ďalší ročník. /cvč/