Dňa 6. februára 2018 sa konala Geografická olympiáda v CVČ Svidník.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

V kategórii E:
Za okres Svidník:
1. Branislav Feckanin, ZŠ Komenského
2. Lukáš Ilčisko, ZŠ 8. mája
3. Soňa Vasičková, ZŠ Giraltovce
Za okres Stropkov:
1. Eliáš Šujeta
2. Patrik Durkoš
3. Oliver Babinský
V kategórii G:
Za okres Svidnik:
1. Lívia Čordášová, ZŠ Karpatská
2. Tereza Dzurová, 8. mája
3. Tomáš Hanák, CZŠ Sv. Juraja
Za okres Stropkov:
1. Eduard Hájnik