V školskom roku 2019/20 sme v spolupráci so Slovenským červeným krížom územným spolkom Svidník zaradili do ponuky zážitkový krúžok Prvej pomoci.