Okresné kolo v malom futbale dievčat – žiačok ZŠ:

Víťazkám srdečne blahoželáme!

  1. miesto – ZŠ Kračúnovce
  2.  miesto – ZŠ Komenského
  3.  miesto – ZŠ Krajná Poľana