OZNAM!
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 30.9.2020 Usmernenie v súvislosti s realizáciou záujmovej činnosti v CVČ 2020/2021.
Na základe tohto usmernenia ministerstvo neodporúča realizovať krúžkovú činnosť pre deti a žiakov do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu. O aktuálnej situácii Vás budeme pravidelne informovať.
https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-a-kruzkova-cinno…/