Krúžok Anglického jazyka pre deti z troch MŠ vo Svidníku (MŠ Gen. Svobodu, MŠ 8. mája, MŠ Ľudovíta Štúra) bol ukončený slávnostným odovzdaním „mini certifikátov“ a včielkou s menom (v podobe medaily na krk). Medaila „usilovná včielka“ bola inšpirovaná pracovným zošitom „BUSY BEE“, s ktorým deti po celý rok pracovali. Súčasťou odovzdania bola aj prezentácia anglických pesničiek ako napríklad:  FINGER FAMILY SONG, WHEELS ON THE BUS GO ROUND AND ROUND, TEN LITTLE INDIANS  – kliknite na názov pesničky a pripomeňte deťom aj počas leta, čo sa v škôlke naučili.

Fotogaléria prezentuje krásnu atmosféru lúčiacich sa detí s pani učiteľkou Mgr. Anetou Vanátovou.