Po roku je to tu opäť!  Akcia Deti na hokej sa zrodila v spolupráci so SZĽH, HK Svidnícki vlci, CVČ Svidník a mestom Svidník a my sa veeeľmi tešíme, že sa koná opäť aj v našom meste  Čaká Vás bohatý športový program, sladká odmena i niečo navyše  Vidíme sa v piatok podvečer, milí priatelia ?  ????