Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky v školskom roku 2020/2021:

 • futbalový,
 • volejbalový,
 • plavecký,
 • šachový,
 • strelecký,
 • hokejový,
 • karate,
 • turistický,
 • amatérsky divadelný,
 • pohybové aktivity,
 • hudobno – tanečný,
 • ľudový spev,
 • ľudová hudba,
 • ľudový tanec,
 • moderný tanec,
 • počítačový,
 • biblický,
 • tvorivé dielne,
 • sociálna komunikácia,
 • športové hry,
 • kynologický,
 • rybársky,
 • včelársky.

Žiadosť-CVČ-2021

Súhlas-ZZ-v-ZÚ