Centrum voľného času
Sov. hrdinov 354/38
08901 Svidník

IČO: 422 36 444
DIČ: 202 358 6466

tel: 0915 855 529

tel: 0911 911 221

email: cvcsvidnik@gmail.com

riaditeľ: Mgr. Jozef Dirga
pedagogický a administratívny úsek: Mgr. Milena Klebanová

email: cvcsvidnik.klebanova@gmail.com

ekonomický úsek: Ľudmila Michalková

Kontaktný formulár

    Odpíšte kód: captcha