Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.

V rámci neho CVČ pripravilo vedomostnú súťaž pre žiakov ZŠ Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník. Porota, ktorej predsedal Mgr. Kamil Beňko – predseda Komisie pre výber pamätihodností v meste Svidník, mala veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky družstvá boli výborne pripravené. Prvé miesto sa nakoniec podarilo vybojovať žiakom zo Spojenej školy tesne pred ZŠ Komenského a ZŠ Karpatská.
Veríme, že okrem hodnotných cien si žiaci odniesli i krásne spomienky a hlavne nové vedomosti z histórie nášho mesta.

Zároveň sa chceme poďakovať aj našim partnerom, s podporou ktorých sme túto súťaž pripravili a ktorí nám venovali vecné ceny: mestu Svidník, ved. Odb. školstva, kultúry, športu a mládeže Viere Dercovej a poslancovi MZ vo Svidníku a zakladateľovi NO Dukla Destination Jánovi Hirčkovi.