11.04.2019 Centrum voľného času Svidník organizuje okresné kolo vo volejbale žiakov základných škôl. Bližšie info: 0915 955 529