V septembri pripravilo Centrum voľného času vo Svidníku vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v rámci medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Do súťaže sa vtedy zapojili 3-členné družstvá všetkých svidníckych škôl

a jednou zo sľúbených odmien bol aj výlet na Duklu a do Údolia smrti. Ten sme spolu so žiakmi a  ich pedagógmi absolvovali v uplynulý utorok. Teší nás, že naše pozvanie sprevádzať nás prijal aj historik, bývalý dlhoročný riaditeľ Múzejného oddelenia VHÚ vo Svidníku, PaedDr. Jozef Rodák, ktorý svojimi bohatými vedomosťami i skúsenosťami obohatil našu exkurziu. Po návšteve Dukly a chutnom obede v neďalekom motoreste sme sa premiestnili do dejiska najväčších bojov na našom území – Údolia smrti. Exkurziu sme ukončili v obci Nižná Pisaná.  Sme radi, že aj takýmto spôsobom sme mohli našim žiakom priblížiť históriu, na ktorú by sme, zvlášť v dnešných časoch, nemali zabúdať. Zároveň sa chceme poďakovať aj Dukla Detination, n. o. za finančný príspevok na realizáciu našej exkurzie.