Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky v školskom roku 2020/2021: futbalový, volejbalový, plavecký, šachový, strelecký, hokejový, karate, turistický, amatérsky divadelný, pohybové aktivity, hudobno – tanečný, ľudový spev, ľudová hudba, ľudový tanec, moderný tanec, počítačový, biblický, tvorivé dielne, sociálna komunikácia, športové hry, kynologický, rybársky, včelársky. Žiadosť-CVČ-2021 Súhlas-ZZ-v-ZÚ  

O nás

Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Krúžky

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky v školskom roku 2020/2021: futbalový, volejbalový, plavecký, šachový, strelecký, hokejový, karate, turistický, amatérsky divadelný, pohybové aktivity, hudobno – tanečný, ľudový spev, ľudová hudba, ľudový tanec, moderný tanec, počítačový, biblický, tvorivé dielne, sociálna komunikácia, športové hry, kynologický, rybársky, včelársky. Žiadosť-CVČ-2021 Súhlas-ZZ-v-ZÚ  

Kontakt

Centrum voľného času Sov. hrdinov 354/38 08901 Svidník IČO: 422 36 444 DIČ: 202 358 6466 tel: 0915 855 529 tel: 0911 911 221 email: cvcsvidnik@gmail.com riaditeľ: Mgr. Jozef Dirga pedagogický a administratívny úsek: Mgr. Milena Klebanová email: cvcsvidnik.klebanova@gmail.com ekonomický úsek: Ľudmila Michalková Kontaktný formulár