Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky v školskom roku 2019/2020: futbalový, volejbalový, plavecký, šachový, strelecký, hokejový, karate, turistický, športové hry pre najmenších, pohybové aktivity, hudobno – tanečný, ľudový spev, ľudová hudba, ľudový tanec, moderný tanec, počítačový, biblický, tvorivé dielne, sociálna komunikácia, športové hry, rybársky, včelársky. Prihláška na stiahnutie Súhlas zákonného zástupcu žiaci a…

O nás

Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Krúžky

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky v školskom roku 2019/2020: futbalový, volejbalový, plavecký, šachový, strelecký, hokejový, karate, turistický, športové hry pre najmenších, pohybové aktivity, hudobno – tanečný, ľudový spev, ľudová hudba, ľudový tanec, moderný tanec, počítačový, biblický, tvorivé dielne, sociálna komunikácia, športové hry, rybársky, včelársky. Prihláška na stiahnutie Súhlas zákonného zástupcu žiaci a…

Kontakt

Kontaktný formulár