Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky: Sociálna komunikácia, Moderný tanec, Tvorivé dielne, Futbal – ml. žiaci, Futbal – st. žiaci, Volejbal – ml. žiaci, Volejbal – st. žiaci, Plavecký, Strelecký, Šachový, Hokejový, Biblický, Ľudový spev v spolupráci s FS Makovička, Ľudový tanec, Ľudová hudba, Športové hry pre najmenších, Angličtina pre najmenších. Prihlášky na…

O nás

Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň Centrum voľného času vo Svidníku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1. septembra 2012 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom vo Svidníku. CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť…

Krúžky

Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky: Sociálna komunikácia, Moderný tanec, Tvorivé dielne, Futbal – ml. žiaci, Futbal – st. žiaci, Volejbal – ml. žiaci, Volejbal – st. žiaci, Plavecký, Strelecký, Šachový, Hokejový, Biblický, Ľudový spev v spolupráci s FS Makovička, Ľudový tanec, Ľudová hudba, Športové hry pre najmenších, Angličtina pre najmenších. Prihlášky na…