Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch CVČ Svidník konalo Okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku, v dvoch kategóriách 1A a 1B. Žiačky a žiaci si svoje vedomosti zmerali v písomnej a ústnej časti. Každoročná predmetová súťaž z anglického jazyka, zhodnotila vedomosti žiakov na základe testu pozostávajúceho z úloh zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie…

Čítajte viac

Pozvánka na Hokejový turnaj

Pozývame Vás na 1. ročník hokejového turnaja. Informácie sú uvedené v dokumente – propozície. P R O P O Z Í C I E   1. ročníka hokejového turnaja        Všeobecné ustanovenia:              Usporiadateľ: CVČ Svidník v spolupráci s AHK Svidník Dátum konania: 28. 01. 2018   08:00  – 13:00 Miesto konania: Klzisko Svidník Hlavný rozhodca: Piruch Valentín Technické…

Čítajte viac

DETI NA HOKEJ

Vo štvrtok to žilo na svidníckom klzisku hokejom. Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s Centrom voľného času, HK Svidnícki vlci a mestom Svidník zorganizovalo v našom meste akciu Deti na hokej. Projekt Deti na hokej je sériou 36 podujatí v rôznych mestách Slovenska. Jeho hlavnými cieľmi sú zanechať v pamäti malých účastníkov podujatí pozitívnu skúsenosť s…

Čítajte viac

Sázavského Memoriál 2017

XXVIII. ročník Memoriálu Sázavského V nedeľu, 17. decembra 2017  sa konal ďalší, v poradí už 28. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovej pušky Memoriál Sázavského.  Organizátorom tejto akcie bolo opäť Centrum voľného času vo Svidníku pod záštitou primátora mesta Svidník  Ing. Jána Holodňáka. Súčasťou podujatia bola i výstava fotografií generála J.V. Sázavského z bojov v rámci KDO zo súkromnej zbierky…

Čítajte viac

Výlet na Duklu

V septembri pripravilo Centrum voľného času vo Svidníku vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v rámci medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Do súťaže sa vtedy zapojili 3-členné družstvá všetkých svidníckych škôl a jednou zo sľúbených odmien bol aj výlet na Duklu a do Údolia smrti. Ten sme spolu so žiakmi a …

Čítajte viac