Výlet na Duklu

V septembri pripravilo Centrum voľného času vo Svidníku vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v rámci medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Do súťaže sa vtedy zapojili 3-členné družstvá všetkých svidníckych škôl a jednou zo sľúbených odmien bol aj výlet na Duklu a do Údolia smrti. Ten sme spolu so žiakmi a …

Čítajte viac

Cezpoľný beh 2017

Žiaci ZŠ 1. ZŠ Giraltovce 2. ZŠ Krajná Poľana 3. ZŠ Komenského Žiačky ZŠ 1. CZŠ sv. Juraja 2. ZŠ Karpatská 3. ZŠ Kračúnovce Žiaci SŠ 1. SSOŠ Giraltovce 2. Gymnázium Giraltovce 3. SZŠ Svidník Žiačky SŠ 1. Gymnázium Giraltovce 2. GDH Svidník 3. SSOŠ Giraltovce Srdečne blahoželáme.                         

Čítajte viac

DEKD 2017

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. V rámci neho CVČ pripravilo vedomostnú súťaž pre žiakov ZŠ Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník. Porota, ktorej predsedal Mgr. Kamil Beňko – predseda Komisie pre výber pamätihodností…

Čítajte viac