Centrum voľného času
Sov. hrdinov 354/38
08901 Svidník

IČO: 422 36 444
DIČ: 202 358 6466

tel:0911 911 221

tel: 0915 855 529

email: cvcsvidnik@gmail.com

riaditeľ: Bc. Jozef Dirga
pedagogický zamestnanec: Mgr. Tatiana Bóriková
administratívny úsek: Michal Vaňko
ekonomický úsek: Ľudmila MIchalková


Kontaktný formulár

Odpíšte kód: captcha