Centrum voľného času vo Svidníku zabezpečuje tieto krúžky:
Sociálna komunikácia,
Moderný tanec,
Tvorivé dielne,
Futbal – ml. žiaci,
Futbal – st. žiaci,
Volejbal – ml. žiaci,
Volejbal – st. žiaci,
Plavecký,
Strelecký,
Šachový,
Hokejový,
Biblický,
Ľudový spev v spolupráci s FS Makovička,
Ľudový tanec,
Ľudová hudba,
Športové hry pre najmenších,
Angličtina pre najmenších.

Prihlášky na stiahnutie:  žiadosť o prijatie do CVČ

– do 15 rokov
– SŠ rokov