P R O P O Z Í C I E

  1. ročníka Memoriálu gen. Sázavského

 v streľbe zo vzduchovej pušky

pod záštitou Mgr. Marcely Ivančovej primátorky Mesta Svidník

 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Vyhlasovateľ:  Mesto Svidník                                       Organizátor:  CVČ  Svidník

 

Termín:     17. decembra 2023 13.30 hod.  (nedeľa)

Miesto:     telocvičňa  ZŠ – 8.mája ( vstup – zadný bočný vchod)

 

Organizačný výbor:    Riaditeľ   –  Mgr. Dirga Jozef,

Hlavný rozhodca    –  Jozef Čisar

Prezentácia:      v deň štartu od 13.00 hod. do 13.30 hod.

                                (možnosť prihlásiť sa mailom – cvcsidnik@gmail.com)

Rozhodcovia:        zabezpečí usporiadateľ

Štartujú:                 muži, ženy  min. vek súťažiacich 17 rokov

Technické ustanovenia:

Predpis :  súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby a týchto propozícii  súťaž jednotlivcov

Podmienka štartu:    vlastná vzduchová puška

Súťaž. disciplína:      streľba v stoji – nástrel + 30 súťažných rán do kruhového terča    

                                          kategórie: ženy, muži

                           

Zbraň:   vlastná   vzduchová puška – bez úprav (nie plynová), otvorené mieridlá ( dovolené  skrátenie pažby a uchytenie remeňa ), nie je dovolené závažie,  úprava lícnice, háku na bodke. V prípade posuvnej bodky, táto musí byť v strednej polohe. Strelecké pomôcky dovolené ( ďalekohľad,   kabát, nohavice, strelecká rukavica, topánky )

Iné: Účastníci štartujú na vlastne riziko.

Štartovné: 1,99 €

Strelivo dodá usporiadateľ (kaliber 4,5mm)

Hodnotenie    :                podľa pravidiel športovej streľby

 

Upozornenie:  účastníci si donesú športovú obuv vhodnú do telocvične

Protesty: písomne do 15 minút po skončení súťaže s vkladom  10  € hlavnému rozhodcovi

Ceny:  poháre, diplomy

Iné  ustanovenia: Cestovné a stravné na vlastné náklady.  Súťažiaci štartujú na vlastne riziko.

 

Info:    Dirga Jozef t.č. 0915855529 , riaditeľ súťaže

 

Svidník 30. 11. 2023

 

Mgr. Dirga Jozef

riaditeľ CVČ