SÚŤAŽ!

Milé deti! Centrum voľného času Svidník si pre Vás pripravilo malú jesennú súťaž „ČARO JESENE“. Zapojte sa a strávte voľný čas užitočne. Výhercov čakajú lákavé ceny v podobe diplomu, sladkej odmeny a poukazov na tábory organizované Centrom voľného času podľa vlastného výberu. Tešíme sa na krásne jesenné diela.😀🎃🪁🍂🍁😉

Čítajte viac

OZNAM

OZNAM! Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 30.9.2020 Usmernenie v súvislosti s realizáciou záujmovej činnosti v CVČ 2020/2021. Na základe tohto usmernenia ministerstvo neodporúča realizovať krúžkovú činnosť pre deti a žiakov do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu. O aktuálnej situácii Vás budeme pravidelne informovať. https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-a-kruzkova-cinno…/

Čítajte viac