Do konca prázdnin nám síce ešte ostáva pár dní, ale letné aktivity pre deti, ktoré pripravilo svidnícke CVČ  máme úspešne za sebou a tak môžeme trošku bilancovať. Z roka na rok rastie záujem zo strany detí a rodičov o naše letné tábory. Kým napríklad v roku 2016 sa zapojilo do nášho letného programu cca 60 detí, v minulom roku to už bola vyše stovka detí a toto leto využilo našu ponuku letných táborov 130 detí. Okrem Svidníčanov to boli deti aj z iných kútov Slovenska či dokonca z iných štátov – z Čiech, Anglicka či Cypru. Sú to zväčša deti Svidníčanov, ktorí síce žijú inde vo svete, do rodného kraja sa však radi vracajú a vedú k láske k rodnému kraju i jazyku aj svojich potomkov.

Tento rok sme okrem už tradičných denných táborov Pohody, Farmy a športového tábora, našu ponuku rozšírili o týždenný Stredoveký vojenský tábor pod hradom v Starej Ľubovni.  A veru neostal svojmu názvu nič dlžný. Podmienky bojové – spanie v stanoch, ranná rozcvička a veľa pohybu. Okrem chlapcov však tábor úspešne zvládli i dve dievčatá. Veríme, že ešte dlho budú spomínať na krásne prostredie a pestrý program tábora, ktorý bol obohatený o stredoveké vojenské aktivity ako streľba z kuše, luku a praku, vystúpením sokoliarov, či šermiarov Cohors. Chlapcov ale najviac zaujalo hádzanie sekierok a dievčatká jazda na koni. Tábor sme ukončili splavom na pltiach po rieke Dunajec v krásnych Pieninách. A že sa deťom napriek nie úplne komfortnému ubytovaniu páčilo, svedčili aj slzičky pri rozlúčke.

Zároveň sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli s realizáciou našich táborov – riaditeľovi SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Doc. Jaroslavovi Džoganíkovi a kolektívu zamestnancov múzea za ústretový prístup a skvelú spoluprácu, všetkým hosťom, ktorí obohatili náš prázdninový program, animátorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že aj tohtoročné leto sa pre mnohé deti stalo nezabudnuteľné, plné zážitkov a nových priateľstiev.