PROPOZÍCIE na stiahnutie

Propozície:

Otvorených majstrovstiev okresu Svidník v zjazdovom lyžovaní

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Centrum voľného času Svidník

Spoluusporiadatelia: SKI Centrum Šarbov, SKI Club Svidník

Termín: 24. február 2018

Miesto: Lyžiarske stredisko Šarbov

Prihlášky: do 23.2.2018 mail: cvcsvidnik.prihlasky@gmail.com, tel. 0915855529

Prezentácia: 24. február 2018  – do 8:45 lyžiarske stredisko Šarbov

Informácie: na tel. čísle 0915 855 529

Štartovné: 3,5 € (vlek, párky, čaj)

Časomiera: (ručné meranie)

Zdravotná služba: zabezpečí organizátor

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Kategórie:

 • Superbaby (deti MŠ)
 • Žiaci ZŠ ( l. stupeň )
 • Žiačky ZŠ ( l. stupeň )
 • Žiaci ZŠ ( ll. stupeň )
 • Žiačky ZŠ ( ll. stupeň )
 • Študenti ( SŠ )
 • Študentky ( SŠ )

Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov a týchto propozícii

Disciplína: Obrovský slalom – 1 kolo

Štartovné čísla: Budú vydané po prezentácii. Za stratu bude požadovaná náhrada 10,- €.

Protesty: Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 10,- €.

Hodnotenie: Poradie jednotlivých kategórií sa určí podľa najlepšieho dosiahnutého času

Ceny: Pre prvých 3 pretekárov v každej kategórii

(kategória Superbaby diplom pre všetkých zúčastnených)

Časový program:

08:30 – 08:45 prezentácia účastníkov

08:45 – 09:00 zahájenie, rozjazdenie a prehliadka trate

09:00 štart pretekov

11:30 vyhodnotenie pretekov

RÔZNE USTANOVENIA

 1. Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam org. výboru.
 2. Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
 3. Povinné použitie ochrannej prilby.

Organizačný výbor

 • Predseda org. výboru: Dirga Jozef
 • Riaditeľ pretekov: Skasko Stanislav
 • Hlavný rozhodca: Kiza Ján

Bc. Dirga Jozef

riaditeľ CVČ