Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch CVČ Svidník konalo Okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku, v dvoch kategóriách 1A a 1B. Žiačky a žiaci si svoje vedomosti zmerali v písomnej a ústnej časti. Každoročná predmetová súťaž z anglického jazyka, zhodnotila vedomosti žiakov na základe testu pozostávajúceho z úloh zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. V rámci ústnej časti sa hodnotila najmä plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň, rozsah a správnosť použitej slovnej zásoby.

Umiestnenie na prvých troch priečkach za okres Svidník bolo nasledovné:

Kategória 1A:

 1. Daniel Kudla, ZŠ Karpatská Svidník
 2. Vladimír Džoganík, SZŠ Giraltovce
 3. Matej Liháni, ZŠ Giraltovce

Kategória 1B:

 1. Filip Dzivý, ZŠ Komenského Svidník
 2. Daniela Ondusková, ZŠ Giraltovce
 3. Jaroslav Hliboký, SZŠ Giraltovce

Umiestnenie na prvých troch priečkach za okres Stropkov bolo nasledovné:

Kategória 1A:

 

 1. Petra Vasilková, ZŠ Konštantínova Stropkov
 2. Nikolas Materna, ZŠ Mlynská Stropkov
 3. Ema Maťašová,  CZŠ sv. Petra a Pavla

Kategória 1B:

 1. Pavol Jecuško, ZŠ Konštantínova Stropkov
 2. Gregor Gonos, Gymnázium Konštantínova Stropkov
 3. Marek Gajdoš, ZŠ Mlynská Stropkov

Srdečne blahoželáme všetkým žiačkám a žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto vedomostnej súťaže a preukázali svoje jazykové schopnosti.

CVČ Svidník